Välkommen till Göran Mossbergs hemsida !

- Karlshamn - Blekinge -



Egna foton från vackra Blekinge        Allmänt om fotografering
Expeditioner till mer eller mindre ovanliga mål i främst Blekinge men också utanför

RADAR: I praktiken, Civila/militära radarstationer i Blekinge, Månen/solen, Telekrig, Farlighet, ..etc

Båt i Blekinge

Vänlighet i vardagen        Etik och moral i praktiken        "Alla måste dö"

Några länkar

Kontakt: web.gmo.se        OBS ! Byt punkten före "gmo" till @ (detta för att undvika skräp-e-post).