- Expedition -

Stor flygradaranläggning

Här besöks en stor flygradaranläggning tillverkad av Deutsche Aerospace, DASA. Systemet har beteckningen SRE-M6 (SRE = "Surveillance Radar Equipment"). Huvudradarn består av en kraftig primärradar (c:a 1.3 GHz, 2.5 MW pulseffekt) med en sekundärradar SRE-M SSR av antenntypen LVA (SSR = "Secondary Surveillance Radar" och LVA = "Large Vertical Aperture") monterad längst upp. Räckvidden är upp till 400 km och den når c:a 60 000 ft i flyghöjd (dvs knappt 20 km). 350 m från huvudanläggningen finns det en separat sekundärradar ("back-up") som samtidigt är i funktion. -En imponerande radaranläggning !

En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar
En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar
En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar
En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar
En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar
En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar En omfattande flygradaranläggning bestående av en kraftig primärradar och två sekundärradar


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida
© Göran Mossberg