- Expedition -

Inbasmätarvärn och -torn (Karlshamn och Ronneby)

Ungefär 1940 började Kustartilleriet använda s k "inbasmätare" för att kunna bestämma avståndet till målen som skulle bekämpas. Den vanligaste inbasmätaren var 4 m lång. Det gick att få hyfsad noggranhet i avståndsmätningen upp till c:a 2000 ggr instrumentets bas, dvs i detta fallet upp till nära 8 km avstånd. Ett antal fasta stationer för inbasmätning byggdes i Blekinge. Några 12 m höga torn byggdes och övriga stationer fanns i värn som byggdes direkt på naturliga bergshöjder. I de vridbara pansarkupolerna hängdes de 4 m långa inbasinstrumenten upp. Inbasinstrumentets objektiv stack ut i kupolens två kantiga utskott. Systemet krävde optisk sikt till målet och ersattes senare med radar.

I Karlshamn har det tidigare funnits ett nu rivet mättorn på Sternö. Mätstationerna för inbasmätare på ../Bilderna nedan ligger på Dragsö (öster om Karlshamn) och på Lindö (sydost Ronneby). Som synes så finns det fyrkantiga observationsutrymmet framför pansarkupolen på Dragsö inte längre kvar (den första bilden är några år gammal).

Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)
Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)
Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)
Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)
Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)
Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn) Värn med pansarkupol för 4 m inbasmätare på Dragsö (Karlshamn)


Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby)
Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby)
Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby)
Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby) Torn för 4 m inbasmätare (Ronneby)


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida© Göran Mossberg