- Expedition -

Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)

På Eriksbergslandet öster om Karlshamn finns det två stora kanonvärn i betong från år 1940. De båda värnen ligger på c:a 50 m avstånd från varandra och är belägna på toppen av ett berg med bra utsikt över Karlshamns skärgård. Trots att värnen nu (hösten 2011) är 71 år gamla befinner de sig i mycket fint skick. De ligger ganska otillgängligt till och varken klottrare eller vandaler har lyckats hitta dem än. En bidragande orsak till att värnen klarat sig så bra kanske är de pigga ormarna som vaktar ingången (se en av bilderna nedan) ?

Under den varma delen av året syns enbart det yttersta värnet från havet. De 20 sista bilderna nedan är från det innersta värnet.

Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)


Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)
Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn) Två stora kanonvärn på Eriksbergslandet (Karlshamn)


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida© Göran Mossberg