- Expedition -

Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)

Norr om Hällaryd, som ligger öster om Karlshamn, finns det en liten plats som heter Långehall. Här finns det flera berg i skogen. Under ett antal år låg det här en mycket hemlig militär anläggning som var svår att upptäcka. Anläggningen (initialt hade denna typ av aktivitet kodnamnet "vevaxelverksamhet") tillhörde Marinen och hade en koppling till dåtidens tunga kustrobot 08. De som ändå lade märke till den märkliga paraboliska antennen med de små tillbehören på plattformen strax ovanför skogskanten, trodde att det rörde sig om en radaranläggning. Detsamma gällde även de få invånarna i Långehall. Men, det var inte riktigt frågan om en radarstation utan snarare tvärtom...

Numera (hösten 2011) finns det bara kvar ett militärgrönt skjul och några kraftiga betongkonstruktioner på den relativt svårfunna platsen.

Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)
Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn) Resterna av en mycket hemlig anläggning i Långehall (Karlshamn)


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida
© Göran Mossberg
<