- Expedition -

Ls-torn i Blekinge

Luftbevakningsstationerna (ls) skulle optiskt upptäcka, rapportera och typbestämma luftfarkoster. De flesta ls hade på senare tid tillgång till ett ståltorn (ls-torn m/56). Tornen bestod av en öppen fyrkantig observationskorg i plåt som i sin tur placerades på en stagad mast med tre staglinor. Masten var moduluppbyggd av mastsektioner på 2 eller 4 m längd. Masthöjden varierade mellan 2-16 m och anpassades till den omgivande terrängen. Totalt fanns det som mest c:a 1500 ls-torn i Sverige. Från mitten av 1950-talet och fram till 1994 fanns det 28 st ls i Blekinge. Av dessa ls lades dock den på Säljö ned redan 1975.

De allra flesta tornen är numera rivna och förmodligen är detta (se bilderna nedan) ls-torn vid Sandhamn på Torhamnslandet SO Karlskrona det sista som fortfarande finns kvar i Blekinge (januari 2012). På flera ställen i Blekinge finns det rester av ls i terrängen. Här nedan visas i tur och ordning foton från tidigare ls vid Vekerum V Karlshamn (tornfundament plus barack med utedass), från Sandbäck NV Pukavik (omkullvällt ls-torn vid fundamentet), tornfundamentet i Åkeholm (eller närmare bestämt Kråkekull NV Svängsta) samt därefter fundamentet i Spjälkö (ort SV Ronneby). Bilderna är från mars 2012. På det omkullvälta ls-tornet i Sandbäckstrakten kan man se några kvarvarande delar av åskskyddet. Tornens åskledare bestod av ett vertikalt järnrör i varje hörn av tornkorgen. De fyra järnrören sammanbands diagonalt parvis med två järntrådar som spändes upp och bildade ett kors över tornet.

I västra Blekinge fanns det ls bl a i Hjärthalla på södra Listerlandet, vid Sandbäck NV Pukavik, i Vekerum V Karlshamn, i Åkeholm (Kråkekull) NV Svängsta, i Vettekulla O Karlshamn, i Långehall NO Karlshamn och i Bökemåla NO Karlshamn. På Hanö fanns det en kustbevakningsstation (kbs) som tillhörde Marinen. Vid denna kbs fanns det även ls-personal. Andra välkända ls i Blekinge fanns t ex på följande platser: Utklippan (kbs), Utlängan, Sandhamn, Ramdala, Aspö, Lindö, Kallinge och Spjälkö.

Även civila torn som t ex kyrktorn, fyrtorn, brandtorn, utsiktstorn och vattentorn har använts i verksamheten. Se även expeditionen om järntornet i Kyrkhultstrakten.

Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning


Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning


Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning
Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning


Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning


Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning Ls-torn för optisk luftbevakning


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida© Göran Mossberg