- Expedition -

Radioantennerna i Hörby

Hörby har länge varit ett centrum när det gäller radio- och TV-utsändningar. Antennparken för kortvåg har varit mycket omfattande. Numera har kortvågsantennerna avvecklats och rivits ned. Kreaturen kan därför beta i lugn och ro...

Här nedan visas 18 fotografier från mitten av juni 2010 då de flesta kortvågsantennerna fortfarande fanns kvar. De 9 sista fotografierna visar hur det såg ut i september 2011 efter nedrivningen.

Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010
Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010
Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010
Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010
Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010
Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010 Radioantennerna i Hörby juni 2010


Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011
Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011
Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011 Radioantennerna i Hörby september 2011


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida
© Göran Mossberg