- Expedition -

Bottenslingstation på Tärnö (Karlshamn)

I mitten av 1950-talet byggdes en s k "bottenslingstation" (eller bara "slingstation") på Tärnö i Karlshamns skärgård. Själva spaningsslingan utgör sensorn i systemet och består av en elektriskt ledande tråd som läggs ut i formen av en stor åtta i det sund eller område som ska övervakas. Genom att tråden korsar sig själv ska det jordmagnetiska fältet och dess naturliga variationer kompenseras ut automatiskt. Passerar det en båt över slingan detekteras den och man får också en viss uppfattning om dess storlek, fart och ungefärliga färdriktning. Det spelar ingen roll om det är frågan om ubåtar eller ytfartyg. Några av nackdelarna gentemot modernare spaningssystem är att det inte går att identifiera fartygsindividen och att en icke obetydlig del av fartyget måste vara av magnetiserbart material.

Grundfunktionen i den enklaste formen av spaningsslinga är att det induceras en elektrisk ström i slingan när en båt av eller med magnetiserat material passerar. När ett fartyg går i vattnet magnetiseras dess plåtskrov och andra större metalldelar. När det gäller magnetiska egenskaper beter sig havsvattnet ungefär på samma sätt som luft och stör alltså inte vår sensor. På engelska kallas spaningsslingor bl a "Indicator loops", "Harbour/Harbor loops" eller "Induction loops".

I detta fallet övervakades sträckan mellan Tärnö och Gyö (udde på fastlandet c:a 6 km NO Tärnö) av bottenslingstationen. Stationen bevakade inloppet till flottans bas i Järnavik och flera viktiga vattenvägar in till Karlshamn.

För att inte slingan medvetet eller av misstag skulle förstöras avlystes ett område nordost om Tärnö i sjökortet där det var ankrings-, fiske- och dykförbud. Det stod dock inget om orsaken till förbudet i sjökortet. Till skillnad från avlysningarna kring de fasta mineringar som låg ute i Karlshamns olika hamninlopp, fanns det (av naturliga skäl) här ingen varning om att man bara fick passera det avlysta området på egen risk vid åska. Normalt fanns det en spaningsslinga utanför och en innanför respektive fast minlinje.

Instrumentering i en bottenslingstation
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn
Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn Bottenslingstation på Tärnö för övervakning av en vattenväg till Karlshamn


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida
© Göran Mossberg