- Expedition -

Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)

På södra Listerlandet (Björkenabben) i Sölvesborgs kommun finns det en amplitudmodulerad mellanvågssändare av typen Telefunken S4006 med uteffekten 600 kW PEP (PEP = Peak Envelope Power). Sändarens ineffekt är c:a 900 kW. Strålningen från antennanläggningen utbreder sig i njurform eller något märkligt uttryckt i kardioidform (eng. cardioid) riktad mot Europa. I huvudriktningarna (västlig och östlig riktning) blir den utstrålade effekten 2000 kW ERP (ERP = Effective Radiated Power). Detta gjorde anläggningen till Sveriges starkaste rundradiosändare. Frekvensen är 1179 kHz och våglängden drygt 254 m. Mellanvågsstationen byggdes 1982-84, var färdigbyggd den 14 januari 1985, invigdes den 30 maj 1985 och togs ur drift den 30 oktober 2010 när Sveriges Radios sändningar på kort- och mellanvåg upphörde helt. Antennsystemet består av 2 st likadana 135 m höga fackverksmaster som står nere vid havet på 109 m avstånd från varandra i riktning 165/345°. Sändaren finns i ett hus c:a 300 m från strandkanten. Runt masterna finns det ett gemensamt jordplan som består av ett stort antal nedgrävda radiella koppartrådar (totalt 8000 m) som i sin tur kopplats till stora kopparplattor och det omgivande havsvattnet. Den havsnära placeringen gynnar anläggningens signalstyrka och räckvidd (ger s k "sea gain"). Antennanläggningens verkningsgrad på 73% är mycket god och nära den teoretiskt möjliga.

Båda masterna matas från sändaren via varsin 350 m lång och nedgrävd koaxialkabel med diametern 170 mm. Koaxialkablarna är anslutna till masterna via anpassningsanordningar (2 st spolar + 1 st kondensatorbatteri i de båda antennavstämningshusen) och därefter via åtta matarlinor som är fästa i respektive mast på 60 m höjd (kjolmatade vertikala halvvågsantenner som mittmatas). Matarlinorna hålls sträckta m h a betongtyngder i stålburar. Sändarens totala effekt på 600 kW fördelas ut med 450 kW till den ena masten och den andra får resterande 150 kW. Masterna matas med 79° fasförskjutning i förhållande till varandra. Masterna står inte på isolatorer utan är istället jordade i samtliga ben.

De båda fackverksmasterna i stål är fristående (utan staglinor) med kvadratiskt tvärsnitt. Vid marken är masternas sida 12 m och i masttopparna är sidlängden 1 m. Totalt har 140 ton stål använts vid byggandet av anläggningen. Betongfundamenten som masterna står på är kvadrater med 18 m i sida och med massan 700 ton vardera. Totalt har 1500 ton betong använts. Totalt användes 100 km koppartråd vid uppförandet. När mellanvågsstationen byggdes behövdes 20 000 arbetstimmar och anläggningskostnaden uppgick till totalt 25.4 MSEK (sändarutrustning 11.7 MSEK, antennanläggning 9.3 MSEK och byggnad/vägar 4.4 MSEK).

Anläggningens framtid är för närvarande (våren 2012) oviss. Den ägs liksom tidigare av Teracom. Försök har gjorts att sälja alternativt hyra ut anläggningen, men den står fortfarande oanvänd. Risken är stor att den kommer att skrotas inom några år.

Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)
Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg) Mellanvågssändaren på Listerlandet (Sölvesborg)


Gå tillbaka till expeditionernas indexsida
© Göran Mossberg