Mina sidor om radar, antenner och elektromagnetiska fält

Kustspaningsradar (ksrr) - radarantenn Radar i praktiken och i Blekinge

Civila och militära radarstationer i Blekinge

Telekrig med inriktning mot radar

Radar - månen, solen och himlakropparna

Är radarstrålning farlig ?

Expeditioner till mer eller mindre ovanliga mål

Militära hemligheter

Radarantenn flygradar - Kombinerad primärradar och sekundärradar
Parabolantenner - Del av ett radioteleskop Väderradar Parabolantenner - Telekommunikation© Göran Mossberg